Change at Work

  • Coaching persoonlijke transformatie in veranderprocessen;
  • Workshops persoonlijk effectief als change master;
  • Zelf teamtransformatie begeleiden;
  • Stakeholders en krachtenveld managen.
  • Training met bovenstaande ingrediënten

Bij verandervraagstukken komt veel kijken. Verandering leiden is als een tweede beroep, het vergt zelfinzicht, bewustzijn van veel aspecten in veranderprocessen, levenservaring of wijsheid en inzicht in veranderkundige processen. Wie is die veranderleider? Wie ben jij en hoe doe jij de dingen? Waar loopt het lekker soepel, wat is jouw kracht? Wat gaat als vanzelf? En waar heb je verlangen om te groeien of iets te veranderen? Wat is het waardevolle dat wordt behouden en waarop voort wordt gebouwd? Hoe ontstaat draagvlak en een koers die succesvol is?

In de training Change at Work werpen we iedere keer een ander licht op verandering en veranderen we de kijkpositie. Van dichtbij jezelf tot uitgezoemd voor goed overzicht, van ik tot hele groep, van leiders en volgers, van vreemde ogen en door eigen bril, zodat je met veel nuttige bagage verder gaat en jouw tweede beroep soepel vorm geeft in succesvolle opdrachten.

Welke modules zijn er? Enkele modules zijn niet optioneel, zoals De Veranderopdracht, Mijn rol en invloed, Context van de verandering, Contact met organisatie, Persoonlijke patronen,  Drijfveren,  Communicatie, Agile & Lerend, Intervisie.

Spiral Dynamics (deel 1)

Wel optioneel: Beïnvloedingsstijlen, Innovatie en Brainstormsessies, Teamsturing en groepsdynamiek, Stakeholder analyse & managen van Complexe krachtenvelden, Spreken voor groepen en presenteren.

Plan een gratis

kennismakingsgesprek