Over Karin

Noordpool

In mijn Kompas staan vrijheid, respect, gelijkwaardigheid, menselijkheid, eerlijkheid, openheid, vernieuwing, duurzaamheid en creëren van geluk en succes in het noorden. Ik ben erg voor Lef en het openen van vastgeroeste sloten en deuren. En voor het vinden van unieke en eigen wegen. “We are designed to change and grow” . We zijn ontworpen voor ont-wikkelen.

Kruispunt, Doorbraak, Reset & herorientatie

Klanten vinden mij als ze op een kruispunt staan en hun vervolgroute willen bepalen; als er deuren vastgeroest zijn die ze willen openen en een doorbraak willen; en als er na een inspannende tocht en aanmeren in een veilige vrijhaven een reset  en heroriëntatie nodig is om weer klaar te zijn voor het vervolgen van de reis.

Onbewuste + Bewuste/ Binnen en Buiten

De essentie van coachen en trainen is voor mij de ander de weg helpen vinden naar eigen weten, naar eigen antwoorden op nieuwe uitdagingen, vragen of lastige situaties. Door gebruik te maken van zowel een naar binnen gerichte als een naar buiten gerichte staat van bewustzijn, vergroten de mogelijkheden voor het benutten van de kracht die iemand in zich heeft. Naar binnen gericht op onbewuste en bewuste denkprocessen, op voelen en intuïtief weten. Naar buiten gericht op de ander en diversiteit, op dynamieken, kansen, patronen, veranderingen in de omgeving, op methodes en op beweging in het systeem of veld.

Eigen antwoord als fundament voor succes

Mijn Uitgangspunt is: iedereen is geboren met krachtige vermogens en met specifieke en

unieke kwaliteiten. Deze vooronderstelling heeft de kracht van een positieve selffulfilling prophecy;

Het blijkt dat klanten die innerlijke kracht goed weten aan te boren, waarderen en benutten. Het werkt

voor mensen als een tovermiddel om weer in balans te komen, met als gevolg persoonlijke goei en succes.

Bij het begrijpen van vragen helpt dat ik heel veel mensen heb begeleid en in veel organisaties veranderingen heb begeleid en zelf bij verschillende organisaties van groot tot klein heb gewerkt, zowel commercieel als publieke organisaties. Na 15 jaar trainen en zelf continu leren, werk en gezin combineren zijn mijn inzichten en technieken zeer divers en doorleefd. Met de overtuiging: “ieder mens heeft alle hulpbronnen in zich die hij of zij nodig heeft” en “ik leer mijn leven lang en van iedere klant”, sta ik naast de ander, continu lerend en ben ik beschikbaar.

Action based coaching

Coachen is divers en coach momenten vragen verschillende omstandigheden. Mensen hebben verschillende behoeftes. Daarom gebruik ik action based coaching, waarbij de locatie en middelen afhangen van de vraag die aan de orde is in die bijeenkomst. Een boswandeling en kennismaken, wandelcoaching en zicht krijgen op alle thema’s, een online tool, een kijkje in de systemische krachten met een vragenspel of met een opstelling met paarden, 10 minuten bellen of een uurtje in een coachruimte, het is allemaal mogelijk en afhankelijk van de vraag.

Fun

Ik ben voorstander van balans in werk en spelen en tussen de Ouder, de Volwassene en het Kind in ons. De balans houdt ons gezond. Ik ben altijd in voor dansen, een bos- of strandwandeling, een brainstorm of een terrasje met koffie & carrotcake. Let’s enjoy life to the max!

Plan een gratis

kennismakingsgesprek